Syyskokous 8.12.2021

08.12.2021

APL-yhdistyksen syyskokous 8.12.2021, Ravintola Vltava, Helsinki

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16:15.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Göran Koreneff valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Jouko Kangasniemi sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Kimmo Linna ja Veli-Matti Jantunen.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Toimintasuunnitelmaehdotus 2022

Puheenjohtaja Göran Koreneff esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2022.

5. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2022

Rahastonhoitaja Esa Lippu esitteli tulo- ja menoarvion. Todettiin kulujen olevan jatkossa kohtuullisia Kimmo Linnan hoitaessa kirjanpidon ja laskutuksen. Säästöä tulee myös postilaatikosta luopumisesta.

6. Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen

Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

7. Jäsenmaksut

Vuoden 2022 jäsenmaksuiksi päätettiin: henkilöjäsen 25 €, opiskelija 5 € ja yritysjäsen 225 €.

8. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot

Hallituksen jäsenet eivät saa toiminnastaan korvausta. Puheenjohtajalle korvataan osallistumismaksu vapaavalintaiseen, hallituksen hyväksymään APL-konferenssiin. Toiminnantarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio laskua vastaan ja heillä on oikeus osallistua ilmaiseksi yhdistyksen maksullisiin tilaisuuksiin.

Rahastonhoitajalle maksetaan laskua vastaan 150 euron korvaus.

9. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten, varajäsenten ja toiminnantarkastajien valinta

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kangasniemi. Hallituksessa jatkavat Kimmo Kekäläinen, Timo Korpela, Arto Juvonen ja Juha Sundström. Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Veli-Matti Jantunen, Jouko Kangasniemi, Olli Paavola ja Göran Koreneff. Varajäseneksi valittiin Esa Lippu ja Matti Parkkila.

Toiminnantarkastajaksi valittiin Marko Aho, varalle Veikko Kekkonen.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.26.

Jouko Kangasniemi      Göran Koreneff
Sihteeri                        Puheenjohtaja

Kimmo Linna                Veli-Matti Jantunen
Pöytäkirjan tarkastajat