About APL

APL is a high-productivity computing tool which is concise, has a consistent mathematical foundation, is intrinsically an array processing language and has been developed over a period of more than 30 years. Major users of APL include financial institutions, insurance companies, engineers, scientists, mathematicians and teachers; the applications which APL is used for range from pure mathematics through engineering calculations and on to free-form text retrieval. APL is available from several vendors on a wide variety of hardware and software platforms, from stand-alone desktop to global enterprise systems.

Eräästä ohjelmointikielestä

Matemaatikko Kenneth E. Iverson kehitti 60-luvun alkupuolella algoritmien kuvauskielen, josta APL (A Programming Language) -ohjelmointikieli syntyi 1966. Vaikka se alunperin olikin tarkoitettu vain keskuskoneisiin, APL:llä on nykyään vahva asema PC-maailmassa. Se, mikä erottaa APL:n muista ohjelmointikielistä, on sen ilmaisuvoima, eli kyky suoriutua monimutkaisistakin tehtävistä vähällä koodimäärällä. Esimerkiksi kaikkien yli 97 olevien painojen poiminta painojoukosta saadaan selville APL:llä kirjoittamalla

(painot>97)/painot 

Tämä tehtävä vaatisi useimmilla muilla ohjelmointikielillä hyvinkin paljon enemmän koodia. 

APL Wikipediassa.