Syyskokous 26.11.2019

26.11.2019

Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 26.11.2019 Ravintola Vltava, Elielinaukio 2, 00100 Helsinki

1. Kokouksen avaus 

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15:55

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta 

Veli-Matti Jantunen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Juha Sundström sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Olli Paavola ja Arto Juvonen

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Toimintasuunnitelmaehdotus 2020 

Puheenjohtaja Jantunen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2020

5. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 

Rahastonhoitaja Esa Lippu esitteli tulo- ja menoarvion.

6. Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen 

Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

7. Jäsenmaksut 

Vuoden 2020 jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan: henkilöjäsen 25 euroa, opiskelija 5 euroa ja yritysjäsen 200 euroa.

8. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot 

Puheenjohtajalle korvataan osallistumismaksu vapaavalintaiseen, hallituksen hyväksymään APL-konferenssiin. Hallituksen jäsenet eivät saa toiminnastaan korvausta. Toiminnantarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio laskua vastaan ja heillä on oikeus osallistua ilmaiseksi yhdistyksen maksullisiin tilaisuuksiin. Rahastonhoitajalle maksetaan 150 euron korvaus.

9. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten, varajäsenten ja toiminnantarkastajien valinta 

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Göran Koreneff. Hallituksen jäseniksi valittiin Veli-Matti Jantunen, Jouko Kangasniemi, Olli Paavola ja Göran Koreneff. Hallituskausi on kaksivuotinen. Varajäseneksi valittiin Esa Lippu. Hallituksessa jatkavat Kimmo Kekäläinen, Timo Korpela, Arto Juvonen ja Juha Sundström. Toiminnantarkastajiksi valittiin Jaakko Ranta ja Marko Aho.

10. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:05

Sihteeri Juha Sundström, puheenjohtaja Veli-Matti Jantunen
Pöytäkirjan tarkastajat Olli Paavola Arto Juvonen