Syyskokous 23.11.2022

23.11.2022

Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 23.11.2022

Eläketurvakeskus, Tukkutorinkuja 5, Helsinki

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:15

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Jouko Kangasniemi valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Juha Sundström sihteeriksi.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Kimmo Linna ja Sampo Lappo.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Toimintasuunnitelmaehdotus 2023

Puheenjohtaja Jouko Kangasniemi esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2023

5. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2023

Rahastonhoitaja Esa Lippu esitteli tulo- ja menoarvion.

6. Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen

Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

7. Jäsenmaksut

Vuoden 2023 jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan: henkilöjäsen 25 euroa, opiskelija 5 euroa ja yritysjäsen 225 euroa.

8. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot

Puheenjohtajalle korvataan osallistumismaksu vapaavalintaiseen, hallituksen hyväksymään APL-konferenssiin. Hallituksen jäsenet eivät saa toiminnastaan korvausta. Toiminnantarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio laskua vastaan ja heillä on oikeus osallistua ilmaiseksi yhdistyksen maksullisiin tilaisuuksiin. Rahastonhoitajalle maksetaan laskua vastaan 150 euron korvaus.

9. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten, varajäsenten ja toiminnantarkastajien valinta

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kangasniemi. Hallituksessa jatkavat Veli-Matti Jantunen, Jouko Kangasniemi, Olli Paavola ja Göran Koreneff. Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Kimmo Kekäläinen, Timo Korpela, Arto Juvonen ja Juha Sundström.

Varajäseniksi valittiin Esa Lippu ja Matti Parkkila.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Marko Aho ja varalle Veikko Kekkonen.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:30


Juha Sundström        Jouko Kangasniemi
Sihteeri                     Puheenjohtaja