Syyskokous 12.12.2023

12.12.2023

Suomen APL-yhdistyksen syyskokous 12.12.2023

Solo Sokos Hotel Helsinki / Hesarin Kirjasto-kabinetti / Kluuvikatu 8, 00100 Helsinki ja Teams

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:01

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Jouko Kangasniemi valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Göran Koreneff sihteeriksi.

Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Veikko Kekkonen ja Arto Juvonen.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4. Toimintasuunnitelmaehdotus 2024

Puheenjohtaja Jouko Kangasniemi esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2024

5. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2024

Rahastonhoitaja Esa Lippu esitteli tulo- ja menoarvion.

6. Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen

Talousarvio hyväksyttiin tarkennuksella, että yhdistyksen jäsentilaisuuksiin varataan 2000 euroa.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

7. Jäsenmaksut

Vuoden 2024 jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan: henkilöjäsen 25 euroa, opiskelija 5 euroa ja yritysjäsen 225 euroa.

8. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot

Puheenjohtajalle korvataan osallistumismaksu vapaavalintaiseen, hallituksen hyväksymään APL-konferenssiin. Hallituksen jäsenet eivät saa toiminnastaan korvausta. Toiminnantarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio laskua vastaan ja heillä on oikeus osallistua ilmaiseksi yhdistyksen maksullisiin tilaisuuksiin. Rahastonhoitajalle maksetaan laskua vastaan 150 euron korvaus.

9. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten, varajäsenten ja toiminnantarkastajien valinta

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Jantunen. Hallituksessa jatkavat Kimmo Kekäläinen, Timo Korpela, Arto Juvonen ja Juha Sundström. Hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Veli-Matti Jantunen, Jouko Kangasniemi, Olli Paavola ja Göran Koreneff. Varajäseniä ei valittu.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Marko Aho ja varalle Veikko Kekkonen.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:30


Göran Koreneff             Jouko Kangasniemi
Sihteeri                        Puheenjohtaja