Syyskokous 10.12.2020

10.12.2020

APL-yhdistyksen syyskokous 10.12.2020, Teams-kokous

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16:00.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Göran Koreneff valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Jouko Kangasniemi sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Veikko Kekkonen sekä Olli Paavola.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Toimintasuunnitelmaehdotus 2021

Puheenjohtaja Göran Koreneff esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2021.

5. Tulo- ja menoarvio vuodelle 2021

Rahastonhoitaja Esa Lippu esitteli tulo- ja menoarvion. Todettiin kulujen olevan jatkossa aiempia vuosia pienemmät Kimmo Linnan hoitaessa kirjanpidon ja laskutuksen. Lisäksi mainittiin säästökohteeksi postilokerosta luopuminen.

6. Talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen

Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

7. Jäsenmaksut

Vuoden 2021 jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan: henkilöjäsen 25 euroa, opiskelija 5 euroa ja yritysjäsen 200 euroa.

8. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot

Hallituksen jäsenet eivät saa toiminnastaan korvausta. Puheenjohtajalle korvataan osallistumismaksu vapaavalintaiseen, hallituksen hyväksymään APL-konferenssiin. Toiminnantarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio laskua vastaan ja heillä on oikeus osallistua ilmaiseksi yhdistyksen maksullisiin tilaisuuksiin.

Rahastonhoitajalle maksetaan 150 euron korvaus.

9. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten, varajäsenten ja toiminnantarkastajien valinta

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Göran Koreneff. Hallituksessa jatkavat Veli-Matti Jantunen, Jouko Kangasniemi, Olli Paavola ja Göran Koreneff. Hallitukseen valittiin Kimmo Kekäläinen, Timo Korpela, Arto Juvonen ja Juha Sundström. Varajäseneksi valittiin Esa Lippu. Toiminnantarkastajaksi valittiin Marko Aho, varalle Kaarlo Reipas.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.17.

Jouko Kangasniemi      Göran Koreneff
Sihteeri                        Puheenjohtaja

Veikko Kekkonen          Olli Paavola
Pöytäkirjan tarkastajat