Kevätkokous 9.5.2023

09.05.2023

Suomen APL – yhdistyksen kevätkokous 2023
Paikka: Ravintola Bastion Bistro, Suomenlinna C8
Aika: 9.5.2022 klo 16:00


1. Kokouksen avaus

Jouko Kangasniemi avasi kokouksen klo 16:57

2. Toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kangasniemi ja sihteeriksi Göran Koreneff. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänten laskijoiksi valittiin Kimmo Kekäläinen ja Timo Korpela.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Tilinpäätös

Käsiteltiin vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilikauden alijäämä oli 1 279,35 euroa.

Hallitus esitti tuloksen siirtämistä voitto-tappio-tilille.

5. Toiminnantarkastuskertomus

Puheenjohtaja kävi läpi toiminnantarkastuskertomuksen tilikaudelle 2022. Toiminnantarkastaja ehdotti tilinpäätöksen ja taseen vahvistamista sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja taseen tilikaudelle 2022.

7. Vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely

Päätettiin siirtää tilikauden 2022 tulos voitto-tappio-tilille.

8. Hallituksen vastuuvapaus

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle tilikaudelta 2022.

9. Muut asiat

Ei muita asioita

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:08


Jouko Kangasniemi    Göran Koreneff
Puheenjohtaja           Sihteeri

Kimmo Kekäläinen     Timo Korpela
Pöytäkirjan tarkastajat