Kevätkokous 31.5.2022

31.05.2022

Suomen APL - yhdistyksen kevätkokous 2022

Paikka: La Famiglia, Keskuskatu 3, ja Teams-kokous
Aika: 31.5.2022 klo 16:00

1. Kokouksen avaus

Jouko Kangasniemi avasi kokouksen klo 16:00

2. Toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouko Kangasniemi ja sihteeriksi Göran Koreneff. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänten laskijoiksi valittiin Kimmo Kekäläinen ja Timo Korpela.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Tilinpäätös

Käsiteltiin vuoden 2021 tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilikauden ylijäämä oli 84,14 euroa.

Hallitus esitti tuloksen siirtämistä voitto-tappio-tilille.

5. Toiminnantarkastuskertomus

Puheenjohtaja kävi läpi toiminnantarkastuskertomuksen tilikaudelle 2021. Toiminnantarkastaja ehdotti tilinpäätöksen ja taseen vahvistamista sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja taseen tilikaudelle 2021.

7. Vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely

Päätettiin siirtää tilikauden 2021 tulos voitto-tappio-tilille.

8. Hallituksen vastuuvapaus

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle tilikaudelta 2021

9. Muut asiat

Ei muita asioita

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:08


Jouko Kangasniemi      Göran Koreneff
Puheenjohtaja             Sihteeri

Kimmo Kekäläinen       Timo Korpela
Pöytäkirjan tarkastajat