Kevätkokous 23.6.2020

23.06.2020

Suomen APL-yhdistys ry:n kevätkokous 2020

Aika: 23.6.2020 klo 15:00

Kokous järjestettiin koronavirusepidemian vuoksi Teams-kokouksena.

1. Kokouksen avaus

Göran Koreneff avasi kokouksen klo 15:00.

2. Toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Göran Koreneff ja sihteeriksi Jouko Kangasniemi. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi valittiin Kimmo Kekäläinen ja Timo Korpela.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Tilinpäätös

Käsiteltiin vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilikauden tulos oli 2565,51 euroa tappiollinen. Hallitus esitti tappion siirtämistä voitto‐tappio‐tilille.

5. Toiminnantarkastuskertomus

Göran Koreneff kävi läpi toiminnantarkastuskertomuksen tilikaudelle 2019. Toiminnantarkastaja ehdotti tilinpäätöksen ja taseen vahvistamista sekä tili‐ ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja taseen tilikaudelle 2019.

7. Vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely

Päätettiin siirtää tilikauden 2019 tulos hallituksen esityksen mukaisesti voitto‐tappio‐tilille.

8. Hallituksen vastuuvapaus

Myönnettiin tili‐ ja vastuuvapaus hallitukselle tilikaudelta 2019.

9. Muut asiat

Ei muita asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:22

Göran Koreneff          Jouko Kangasniemi
Puheenjohtaja           Sihteeri

Kimmo Kekäläinen     Timo Korpela
Pöytäkirjan tarkastajat