Kevätkokous 18.5.2021

18.05.2021

Suomen APL - yhdistyksen kevätkokous 2021

Paikka: Web kokous
Aika: 18.5.2021 klo 17:06

1. Kokouksen avaus

Göran Koreneff avasi kokouksen klo 17:06.

2. Toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Göran Koreneff ja sihteeriksi Juha Sundström. Pöytäkirjan tarkastajiksi sekä äänten laskijoiksi valittiin Kimmo Kekäläinen ja Timo Korpela.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Tilinpäätös

Käsiteltiin vuoden 2020 tilinpäätös ja toimintakertomus. Tilikauden ylijäämä oli 214,15 euroa.

Hallitus esitti tuloksen siirtämistä voitto-tappio-tilille.

5. Toiminnantarkastuskertomus

Puheenjohtaja kävi läpi toiminnantarkastuskertomuksen tilikaudelle 2020. Toiminnantarkastaja ehdotti tilinpäätöksen ja taseen vahvistamista sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle.

6. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja taseen tilikaudelle 2020

7. Vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely

Päätettiin siirtää tilikauden 2020 tulos voitto-tappio-tilille.

8. Hallituksen vastuuvapaus

Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus hallitukselle tilikaudelta 2020

9. Muut asiat

Ei muita asioita

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:13

Juha Sundström      Göran Koreneff
Sihteeri                   Puheenjohtaja

Kimmo Kekäläinen  Timo Korpela
Pöytäkirjan tarkastajat