Hallituksen kokous 23.3.2021

23.03.2021

APL-yhdistyksen hallituksen kokous 23.3.2021, Teams-kokous

Läsnä: Göran Koreneff, Esa Lippu, Veli-Matti Jantunen, Timo Korpela, Jouko Kangasniemi, Kimmo Kekäläinen, Arto Juvonen, Juha Sundström

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 16:02

2. Kevätkokous

Kokous päätettiin pitää teams-kokouksena koronatilanteen takia. Kimmo Linna on lupautunut pitämään alustuksen. Aihe vielä hiukan auki. Kangasniemi lupasi kysellä Dyalogin halukkuutta osallistua kevätkokoukseen. Kokouksen päivämääräksi varattiin alustavasti 11.5. Mikäli päivä ei sovi alustusten pitäjille, ehdotettiin varapäiviksi 12.5 tai 13.5.

3. Metsäseminaarin tilanne

Seminaarin eteen ei tehdä tällä hetkellä mitään. Seurataan koronatilannetta. Tarkastellaan tilanne kesän jälkeen ja tehdään sitten päätös seminaarista.

4. Tilinpäätös 2020 - valmistelu

Tilinpäätöksen teko on vielä kesken. Rahastonhoitaja Lippu lupasi toimittaa loput viime vuoden kuitit ja muun materiaalin kirjanpitäjälle mahdollisimman pian.

5. Postilokerosta luopuminen

Päätettiin luopua postilokerosta. Postilokeron irtisanominen tehtävä toukokuun aikana.

Rahastonhoitaja lupasi hoitaa irtisanomisen. Yhdistyksen ositteeksi vaihdetaan email - osoite (aplyhdistys@finnapl.fi).

6. Websivut

Olli Paavola on rakennellut yhdistykselle uusia kotisivuja, joita puheenjohtaja esitteli. Uudet websivut saivat hallituksen jäseniltä positiivista palautetta. Päätettiin palata asiaan seuraavassa kokouksessa, kun Ollikin pääsee mukaan.

7. Muut asiat

Ei muita asioita

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:30

Göran Koreneff        Juha Sundström
Puheenjohtaja         Sihteeri