Hallituksen kokous 20.2.2024

20.02.2024

APL-yhdistyksen hallituksen kokous 20.2.2024
Hotelli Presidentti/Kivi-kabinetti

Läsnä: Veli-Matti Jantunen (puheenjohtaja), Jouko Kangasniemi, Esa Lippu, Juha Sundström, Olli Paavola, Timo Korpela, Arto Juvonen, Göran Koreneff (sihteeri)

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Veli-Matti Jantunen avasi kokouksen klo 12:08

2. Toimihenkilöiden valinta

  • Varapuheenjohtajaksi valittiin Jouko Kangasniemi
  • Sihteeriksi valittiin Göran Koreneff
  • Webmasteriksi valittiin Olli Paavola
  • Rahastonhoitajaksi valittiin Kimmo Linna. Kimmo Linnalle myönnettiin yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet.

Yhdistyksen kirjanpidosta vastaa Kimmo Linna.

3. Kevätkokous

Keskusteltiin kevään APL-iltapäiväseminaarista ja kevätkokouksesta. Alustavasti seminaaripäivä olisi 14.5. ja varapäivä 25.4. Seminaari alkaisi klo 14:00 ja kevätkokous klo 16:00. Paikaksi ehdotettiin Vltavaa tai Hotel Helsingin kabinettia.

Päivämäärät on koordinoitu Saksan APL-yhdistyksen kanssa, joka pitää kokouksensa 29.–30.4.

Puheenjohtajisto koordinoi päivän Dyalogin ja tilatoimittajien kanssa.

4. Yhdistyksen tulevaisuus

Keskusteltiin yhdistyksen tilaisuustarjonnasta tulevaisuudessa. Päätettiin, että pidetään kaikki tilaisuudet jatkossa jäsenistölle ei-maksullisina.

5. Muut asiat

Kiitokset pitkäaikaiselle ja tehtävästä nyt poisjäävälle rahastonhoitajallemme, Esa Lipulle.

6. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:47.

Veli-Matti Jantunen        Göran Koreneff
Puheenjohtaja                Sihteeri