Hallituksen kokous 20.10.2021

20.10.2021

APL-yhdistyksen hallituksen kokous 20.10.2021, Teams-kokous

Läsnä: Göran Koreneff, Esa Lippu, Veli-Matti Jantunen, Timo Korpela, Jouko Kangasniemi, Kimmo Kekäläinen, Olli Paavola, Juha Sundström

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Göran Koreneff avasi kokouksen klo 12:15

2. Syyskokous

Päätettiin järjestää syyskokous tapaamisena webinaarin sijaan.

Jouko tiedustelee Dyalogin kiinnostusta osallistumaan tapahtumaan joko paikan päällä tai etänä.

Kokouspaikaksi sovittiin ravintola Vltava.

Kokousajankohdaksi joko 8.12 tai 9.12. Varapäiväksi 14.12.

3. Budjetti

Esa esitteli vuoden 2022 budjettiehdotuksen, joka hyväksyttiin pienin jäsenlukumäärätavoitemuutoksin.

4. Yhdistyksen osoitteen muutos

Postilokero on irtisanottu.

Yhdistyksen virallinen osoite on vaihdettava, Esa selvittää (esimerkiksi c/o Esa Lippu).

Ilmoitus osoitteenmuutoksesta tehdään PRH:lle mahdollisimman pian, esimerkiksi samalla kun päivitetään hallituskokoonpano syyskokouksen jälkeen.

5. Toimintasuunnitelma

Göran esitteli toimintasuunnitelman vuodella 2022, joka hyväksyttiin.

6. Websivut

Olli on rakennellut yhdistykselle uusia kotisivuja. Sivut on laadittu Webnodella. Olli esitteli palvelupakettien sisältöjä ja hintoja. Päätettiin lähteä liikkeelle mini paketilla, joka riittänee hyvin yhdistyksen tarpeisiin. Olli jatkaa sivujen kehittämistä ja tilaa palvelupaketin. Uudet sivut pyritään saamaan käyttöön vielä kuluvan vuoden aikana. Tavoitteena on irtisanoa vanha webbitoimittaja vielä tämän vuoden puolella ja siirtää internet-tunniste finnapl.fi Webnoden alle.

7. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:00

Göran Koreneff
Puheenjohtaja

Juha Sundström
Sihteeri