Hallituksen kokous 15.3.2019

15.03.2019

APL‐yhdistyksen hallituksen kokous Majatalo Onnela, Rantatie 34, 04310 Tuusula, 15.3.2019 

  • Esa Lippu 
  • Kimmo Kekäläinen 
  • Olli Paavola 
  • Jouko Kangasniemi 
  • Veli‐Matti Jantunen 
  • Göran Koreneff 
  • Juha Sundström 

1. Kokouksen avaus 

Varapuheenjohtaja Kangasniemi avasi kokouksen klo 12:50 

2. Taloustilanne 

Rahastonhoitaja Lippu esitteli viime vuoden tuloslaskelman ja kävi läpi yhdistyksen taloustilannetta. Hallitus ehdottaa, että tilikauden tappio siirretään voitto/tappio tilille. 

3. Kevätkokous 

Kevätkokouksen yhteydessä pidetään apl‐iltapäivä. Kokouspaikaksi ehdotettiin ravintola Vltavaa ja ajankohdaksi joko 14.5 tai 21.5. Kangasniemi lupasi hoitaa kokouspaikan varaamisen. 

4. Kokouksen päättäminen 

Varapuheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:05 

Sihteeri Juha Sundström