Hallituksen kokous 15.10.2019

15.10.2019


APL-yhdistyksen hallituksen kokous Ravintola Caverna, 15.10.2019

  • Esa Lippu 
  • Kimmo Kekäläinen 
  • Olli Paavola 
  • Jouko Kangasniemi 
  • Veli-Matti Jantunen 
  • Göran Koreneff 
  • Timo Korpela 
  • Arto Juvonen 
  • Juha Sundström

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Jantunen avasi kokouksen klo 11:15

2. APL-yhdistyksen syystilaisuus ja -kokous 

Keskusteltiin kokouksen pitoajasta ja -paikasta. Ajankohdaksi päätettiin 26.11.2018. Kangasniemi lupasi tiedustella olisiko ravintola Vltavan kokoustila käytettävissä. Jos ei ole, niin hän lupautui selvittelemään muita vaihtoehtoja kokouspaikaksi. Suunniteltiin syystilaisuuden ohjelmaa. Jantunen lupautui pitämään esitelmän. Jantunen selvittelee myös Dyalogin halukkuutta osallistua tilaisuuteen.

3. Ensi vuoden metsäseminaari 

Käytiin kiivasta keskustelua metsäseminaarin tulevaisuudesta. Päätettiin järjestää vielä ainakin yksi tilaisuus. Pohdittiin mm. sitä, järjestetäänkö seminaari vanhalla sapluunalla, vai muutettaisiinko se yksipäiväiseksi. Asiasta ei päästy yksimielisyyteen, joten asia päätettiin laittaa syyskokouksen asialistalle ja antaa jäsenistölle mahdollisuus päättää metsäseminaarin tulevaisuudesta. 

4. Nordean palvelupaketti 

Rahastonhoitaja Lippu esitteli Nordean palvelupakettia. Päätettiin hyväksyä paketti. Rahastonhoitaja huolehtii, että yhdistyksen tiedot päivitetään yritystietojärjestelmään ja kerää tarvittavat asiakirjat Nordealle toimitettavaksi. Rahastonhoitajan lisäksi päätettiin antaa Veli-Matti Jantuselle tilinkäyttöoikeus yhdistyksen tiliin.

5. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita asioita.

6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.12:00

Juha Sundström