Hallituksen kokous 11.2.2020

11.02.2020

APL-yhdistyksen hallituksen kokous Ravintola Caverna, 11.2.2020

 • Esa Lippu
 • Kimmo Kekäläinen
 • Jouko Kangasniemi
 • Veli-Matti Jantunen
 • Göran Koreneff
 • Timo Korpela
 • Arto Juvonen
 • Juha Sundström

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Koreneff avasi kokouksen klo 12:05

2. Toimihenkilöiden valinta

 • Varapuheenjohtajaksi valittiin Veli-Matti Jantunen
 • Sihteeriksi valittiin Juha Sundström
 • Varasihteeriksi valittiin Jouko Kangasniemi
 • Webmasteriksi valittiin Olli Paavola
 • Rahastonhoitajaksi valittiin Esa Lippu

3. Talousasiat

Esa Lipulle valtuutus yhdistämään yhdistyksen tilit ja hankkimaan yhdistykselle pankkikortin.

Kimmo Linna on lupautunut hoitamaan yhdistyksen kirjanpidon ja laskutuksen.

Nykyinen tilitoimisto irtisanotaan, kun käytännön asiat on saatu Nordean kanssa sovittua.

Tilinpäätösaineisto on kasattu. Lippu lupasi toimittaa aineiston Linnalle mahdollisimman pian, jotta tilinpäätöksen laatimiseen jäisi riittävästi aikaa.

Marko Aho hoitaa tilintarkastuksen.

4. Metsäseminaari

Metsäseminaarin järjestelyt ovat edenneet hyvin. Seminaari järjestetään Mustiossa 26-27.3.2020.

Seminaarin ohjelma on pääpiirteissään valmis.

Esa lupasi lähettää jäsenistölle ilmoituksen seminaarista.

Yhdistys täyttää 40-vuotta. Käytiin keskustelua pienen lahjan tai muiston hankkimisesta seminaariin osallistuville. Kokous kuitenkin päätti, ettei lahjoja hankita.

Metsäseminaarin osallistumismaksuksi vahvistettiin 330 euroa. Yöpyminen veloitetaan erikseen.

Vektori järjestää Englannissa 27.3 oman apl-tilaisuuden. Heiltä tuli ehdotus yhteisen video session järjestämisestä. Englannin kokous alkaa kuitenkin vasta iltapäivällä, joten aikataulu ei oikein sovi yhteen meidän metsäseminaarimme kanssa.

5. Kevään ip-seminaari ja kevätkokous

Kevätkokous järjestetään 12.5.2020.

Jouko lupasi tiedustella olisiko ravintola Vltavan kokoustila käytettävissä. Jos ei ole, niin hän lupautui selvittelemään muita vaihtoehtoja kokouspaikaksi.

Suunniteltiin kevätkokouksen ohjelmaa. Veli-Matti lupasi esitellä uuden tulkkiversion numero 18 ominaisuuksia. Muu ohjelma tarkentuu myöhemmin.

6. Muut asiat

Ei muita asioita

7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:30.